Web phim lậu lớn nhất nhì Việt Nam bỗng dừng hoạt động, năm tháng “xem chùa” dần kết thúc?

web phim lậu lớn nhất Việt Nam

Với vấn nạn dùng bản quyền chùa hay sách lậu…thì đây là một tín hiệu đáng mừng cho một xã hội văn minh và hướng tới các chuẩn mực của luật pháp quốc tế!

Chiều ngày 18/6, một trong số những web phim lậu lớn nhất nhì của Việt Nam đã rơi vào trạng thái ngừng hoạt động.
 

https://cafef.vn/web-phim-lau-lon-nhat-nhi-viet-nam-bong-dung-hoat-dong-nam-thang-xem-chua-dan-ket-thuc