XÂY DỰNG CUỘC ĐỜI THỊNH VƯỢNG

XÂY DỰNG CUỘC ĐỜI THỊNH VƯỢNG
Cuộc đời tôi…
Cuộc đời tôi là những gì tôi viết
Cuộc đời tôi là những gì tôi đọc
Cuộc đời tôi là những gì tôi học
Cuộc đời tôi là những gì tôi chia sẻ, tôi tích góp, tôi hành động
Tôi không đóng khung mình hay đóng khung bất cứ ai, đơn giản là tôi đủ vững vàng để tin vào lựa chọn của chính mình và sống theo đúng những mục tiêu mình đã đề ra.
Nếu chính bản thân mình còn không dám tin tưởng, cứ hết lòng với chính mình, sai thì làm lại, thì bạn còn có thể tin tưởng vào ai?
✅Tìm hiểu thông tin Bộ sách Bộ sách Nâng cập bản thân – Kiến tạo hạnh phúc tại:
bo-sach-nang-cap-ban-than-kien-tao-hanh-phuc