10 ĐIỀU KHÔNG ĐÒI HỎI TÀI NĂNG…

Nhưng sẽ giúp bạn trở thành người có giá trị hơn 😉
1. Đúng giờ
2. Đạo đức nghề nghiệp
3. Sự cố gắng
4. Ngôn ngữ cơ thể
5. Năng lượng
6. Thái độ
7. Niềm đam mê
8. Được huấn luyện/đào tạo
9. Học hỏi thêm
10. Sự chuẩn bị
Bạn tâm đắc nhất điều nào? Chia sẻ cùng Thai Pham nhé!
P/s: Nice day bạn hữu
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn