“Bạn biết nguồn gốc của từ phi thường – extraordinary là gì không? Nó chính là những điều tầm thường – ordinary nhưng được vun đắp thêm đều đặn – extra, một cách kiên định. Cái mà tôi muốn khoan vào đầu bạn ngay lúc này chính là những việc nhỏ nhặt, bình thường nhưng được lặp đi lặp lại một cách bền bỉ mỗi ngày, sau một thời gian tất cả sẽ trở thành điều phi thường.
Với tôi, bạn chỉ cần tốt hơn 1% mỗi ngày là đủ, mỗi ngày chỉ cần cố gắng một chút, cam kết dành thời gian cho BẢN THÂN BẠN – khoản đầu tư đáng giá nhất trong cuộc đời này.”
– Thái Phạm –
Nay cafe với ông anh từ Hạ Long vô thăm Sài Gòn, một người bạn sảng khoái!