Tiềm thức không phân biệt được đâu là suy nghĩ tốt, đâu là suy nghĩ xấu, bạn gieo vào đầu hạt giống nào nhiều hơn, bạn sẽ thu gặt quả của loại hạt giống ấy trong khu vườn tâm trí của mình.
 
-Thái Phạm –
 
Trích từ sách “Thiết kế cuộc đời thịnh vượng”
 
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn