Những mối quan hệ chất lượng

NHỮNG MỐI QUAN HỆ CHẤT LƯỢNG sẽ ngày càng mạnh mẽ và bền chặt bởi sự cho đi vô điều kiện và sự sảng khoái, hào phóng của bạn!

Cách kết nối tốt nhất trong cuộc sống chính là Cho đi trong các mối quan hệ!

Cho thật nhiều! Đừng mong nhận!

#Kết nối
#ThaiPham
#Cho đi

P/S: Bận rộn miết rồi, giờ về làm việc. Việc đầu tiên khi về là Siêu tập trung nghĩ tới 5-50-100 và kí tặng sách!