6×66 ngày thử thách

sổ tay 6x66 ngày thử thách

Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng…

“QUÀ ĐẶC BIỆT” DÀNH TẶNG THIẾT KẾ CUỘC ĐỜI THỊNH VƯỢNG đã XONG (Dành cho các bạn tham gia tích cực trong lớp học)

Bạn có muốn sở hữu và thử thách với 6×66 ngày = 396 ngày không?

Quá phê khi 1 cuốn sách có thể thay đổi cuộc đời của 1 con người!

#ThaiPham
#Câu_lạc_bộ_1%_Việt_Nam
#1%ClubVietnam