7 thứ nguy hiểm của con người

7 thứ nguy hiểm với con người

1. Giàu có không đến từ lao động

2. Vui thú mà không có lương tâm

3. Hiểu biết mà không có cá tính

4. Kinh doanh mà thiếu đi chính tâm

5. Khoa học mà thiếu đi tính nhân văn

6. Tín ngưỡng mà thiếu đi sự hi sinh

7. Chính trị mà thiếu đi nguyên tắc

— Mahatma Gandhi —

Mỉm cười mỗi sáng để ngẫm lại lời dạy của cụ Gandhi chuẩn ghê gớm!

Nice day bạn hữu!

#Thursdaythoughts
#ThaiPhamHappyLive ~https://thaipham.live