Thiết kế cuộc đời thịnh vượng

“Niềm tự hào lớn nhất của một tác giả không phải là bán được bao nhiêu bản, mà cuốn sách họ viết ra đã thay đổi cuộc sống của bao nhiêu người”

Cám ơn chị Phùng Thị Mai Khanh, HCM! Yêu mến chị và các độc giả của em!

#Thiết_kế_cuộc_đời_thịnh_vượng
#Feeling_proud