8 BƯỚC NỀN CHO HÀNH TRÌNH ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

8 BƯỚC NỀN CHO HÀNH TRÌNH ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
1. Bạn có nguồn thu nhập ổn định
2. Sau khi thanh toán các hóa đơn, các khoản nợ thì bạn vẫn nắm trong tay khoản tiền nhàn rỗi
3. Cân nhắc các yếu tố ảnh hưởng lên cuộc sống cá nhân của bạn sắp tới như kết hôn, sinh con,… trước khi đầu tư
4. Bạn tích góp tiền tiết kiêm, bao gồm một phần cho quỹ khẩn cấp, trước khi thiết lập ngân sách đầu tư
5. Bạn làm bài tập về nhà (nghiên cứu kỹ lưỡng) trước khi đầu tư vào bất cứ tài sản nào
6. Bạn biết mức độ chịu rủi ro của bản thân
7. Bạn đề ra mức sinh lời kỳ vọng thực tế và khả thi đối với khoản đầu tư
8. Bạn lập kế hoạch đầu tư rõ ràng
Nếu bạn đã chuẩn bị tài chính cho 8 bước nền trên, chào mừng bạn đặt chân đến thế giới đầu tư.
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên tích cực và giàu có hơn