Nay chạy vui vì có đồng đội nên chạy nhanh chút

Chạy bộ cuối tuần

“Con gấu kiếm ăn đủ, thì nó mới có thể ngủ đông

Đại bàng tập đập cánh, trước cả khi nó đã đủ lông

Chịu nhiều vết thương nhất, mới đủ sức làm con sói đầu đàn

Con người trong nghịch cảnh, càng không được phép chịu đầu hàng

Trong đầu là vàng, lửa trong tim, dưới chân sỏi đá

Không có hoa hồng, nếu không làm, mà chỉ giỏi phá

Có lẽ việc ta làm, chỉ là thứ gì đó đang hợp thời

Cũng vui vì làm chiếc lá, trong vô vàn hoa lá bay rợp trời”

– Đen –

Cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc nhé bạn hữu!

#ThaiPham
#LBMWeek3
#Sat

P/S: Nay chạy vui vì có đồng đội nên chạy nhanh chút