9 BÀI HỌC MARKETING CƠ BẢN MÀ BẠN KHÔNG ĐƯỢC DẠY Ở TRƯỜNG

9 BÀI HỌC MARKETING CƠ BẢN MÀ BẠN KHÔNG ĐƯỢC DẠY Ở TRƯỜNG
1̲.̲ ̲Y̲ê̲u̲ ̲M̲a̲r̲k̲e̲t̲i̲n̲g̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲đ̲ọ̲c̲ ̲s̲á̲c̲h̲ ̲g̲ì̲?̲ ̲
Tháng 8/2018, HappyLive đã cho ra mắt ấn phẩm Marketing giỏi phải kiếm được tiền và cuốn sách này hiện nay vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các bạn độc giả yêu thích Marketing, kinh doanh, khởi sự, khởi nghiệp.
Nếu bạn là người muốn tìm hiểu về Marketing, tìm hiểu về thương hiệu, về cách làm tiếp thị hiệu quả… thì đây là cuốn sách tôi khuyên bạn nên đọc và đọc từ sớm.
2̲.̲ ̲A̲i̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲h̲i̲ể̲u̲ ̲v̲ề̲ ̲M̲a̲r̲k̲e̲t̲i̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲ọ̲c̲ ̲M̲a̲r̲k̲e̲t̲i̲n̲g̲ ̲g̲i̲ỏ̲i̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲k̲i̲ế̲m̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲i̲ề̲n̲?̲ ̲
Sinh viên đang theo học ngành Marketing phù hợp đọc cuốn sách này.
Bạn hữu muốn tìm hiểu về Marketing ứng dụng vào công việc kinh doanh, bán hàng và có mong muốn bán được nhiều hàng hơn, cho nhiều người hơn, một cách thường xuyên hơn và ở giá cao hơn.
Bạn hữu chuyển nghề từ kỹ thuật muốn chuyển sang làm Marketing, làm bán hàng muốn ứng dụng vào công việc.
3̲.̲ ̲M̲a̲r̲k̲e̲t̲i̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲v̲a̲i̲ ̲t̲r̲ò̲ ̲g̲ì̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲?̲ ̲
Marketing có 2 nhiệm vụ cơ bản là innovation (sáng tạo sản phẩm, dịch vụ, trải nghiệm mới) và tiếp thị nó đến khách hàng mục tiêu.
4̲.̲ ̲M̲a̲r̲k̲e̲t̲i̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲g̲ì̲?̲ ̲
Định nghĩa Marketing trong cuốn Marketing giỏi phải kiếm được tiền được Sergio Zyman đúc kết lại như sau “Marketing là tìm cách bán được nhiều hàng hơn, cho nhiều người hơn, một cách thường xuyên hơn và ở giá cao hơn”.
“Market” trong Marketing (chợ) là nơi giao thương giữa người mua và kẻ bán. Bạn cần tìm cách xây dựng mối quan hệ với khách hàng để bán được sản phẩm.
5̲.̲ ̲Đ̲i̲ề̲u̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲i̲ê̲n̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲k̲h̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲M̲a̲r̲k̲e̲t̲i̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲g̲ì̲?̲ ̲
Bạn cần xác định những khó khăn, những nhu cầu chưa được đáp ứng, những vấn đề của xã hội mà bạn cần giải quyết, đồng thời nhóm khách hàng có khả năng chi trả thông qua sản phẩm/dịch vụ của bạn. Đó là điều đầu tiên tôi lưu ý đến bạn khi bắt đầu làm Marketing.
6̲.̲ ̲P̲h̲â̲n̲ ̲k̲h̲ú̲c̲ ̲t̲h̲ị̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲g̲ì̲?̲
Đây là quá trình chọn những phân khúc nhỏ hơn, dễ nhận biết và đáp ứng nhu cầu hiệu quả hơn. Bạn có thể chia phân khúc thị trường theo thu nhập; theo nhân khẩu, địa lý; theo giới tính; theo độ tuổi.
Ví dụ mảng cung cấp thực phẩm sạch có phân khúc cần thực phẩm sạch + chi phí vừa phải; có phân khúc cần thực phẩm sạch cao cấp + organic.
7̲.̲ ̲Ứ̲n̲g̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲M̲a̲r̲k̲e̲t̲i̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲g̲ì̲?̲ ̲
Dù bạn là luật sư, bác sĩ, y tá, kỹ thuật,… hay bất cứ lĩnh vực nào, bạn đều có thể ứng dụng Marketing trong ngành nghề của bạn.
8̲.̲ ̲N̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲h̲i̲ể̲u̲ ̲l̲ầ̲m̲ ̲v̲ề̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲M̲a̲r̲k̲e̲t̲i̲n̲g̲ ̲
Đừng nhầm lẫn Marketing là quảng cáo.
Marketing đóng vai trò dẫn dắt toàn bộ doanh nghiệp từ quá trình chọn sản phẩm/dịch vụ kinh doanh; dẫn dắt phòng R&D, chuỗi sản xuất, bán hàng,…
9̲.̲ ̲M̲ố̲i̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲h̲ệ̲ ̲g̲i̲ữ̲a̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲ư̲ ̲v̲à̲ ̲m̲a̲r̲k̲e̲t̲i̲n̲g̲ ̲
Bạn sẽ trở thành nhà đầu tư giỏi hơn nếu bạn hiểu về marketing, hiểu về cách một doanh nghiệp làm ra tiền như thế nào. Do đó, tôi khuyến khích bạn đọc thêm Marketing giỏi phải kiếm được tiền dù bạn là nhà đầu tư hay trong bất kỳ lĩnh vực nào khác.
Bạn có thể xem chi tiết video 9 bài học Marketing không được dạy ở trường tại đây https://youtu.be/97NlW40AtAg
Đồng thời, tìm hiểu thêm Bí quyết Marketing thực chiến giúp bán được sản phẩm, gia tăng doanh số:
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn