AI ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC LÒNG SAY MÊ CỦA MÌNH THÌ NGƯỜI ĐÓ CHÍNH LÀ ÔNG CHỦ

AI ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC LÒNG SAY MÊ CỦA MÌNH THÌ NGƯỜI ĐÓ CHÍNH LÀ ÔNG CHỦ
Và tôi là ông chủ của cuộc đời mình khi đam mê trao đi giá trị thông qua những con chữ, những cuốn sách làm giàu cho người đọc và cuộc sống!
 
Còn bạn, đam mê của bạn là gì?