Bạn cần đặt những điều quan trọng lên hàng đầu, MỖI NGÀY!

Bạn cần đặt những điều quan trọng lên hàng đầu, MỖI NGÀY!
Bạn phải từ bỏ thói quen xấu của mình.
Bạn phải sắp xếp lại các công việc ưu tiên.
Bạn phải nói “không” nhiều hơn.
Bạn cần đặt những điều quan trọng lên hàng đầu, MỖI NGÀY!
Chúng ta không có sự lựa chọn nào khác để chạm tay đến thành công nếu ta không có kế hoạch và thực thi chúng hàng ngày, hoàn thành hàng ngày và biến chúng thành thói quen tiềm năng khổng lồ trong cuộc sống của ta!
Nice day bạn hữu!
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn