BÍ MẬT CỦA PHAN THIÊN ÂN – TỜ KINH SỐ 4

BÍ MẬT CỦA PHAN THIÊN ÂN - TỜ KINH SỐ 4
“Tôi sinh ra không do một tình cờ hay tai nạn. Tôi được đặt để trong đời này vì tôi có một nhiệm vụ. Nhiệm vụ đó là tăng trưởng thành một ngọn núi cao, không phải để thu gọn lại thành một hạt cát. Kể từ nay, tôi sẽ tận dụng mọi cố gắng để trở thành một ngọn núi cao nhất và tôi sẽ áp dụng mọi tiềm năng trong tôi mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút”
TÔI LÀ MỘT SÁNG TẠO NHIỆM MẦU CỦA THIÊN NHIÊN
Nếu đã có cơ hội được sống, hãy nỗ lực mỗi ngày để phát triển bản thân và thực hiện sứ mệnh mà bạn được sinh ra để hoàn thành, bạn sẽ thấy hành trình bạn đi, thời gian bạn sống đều cực kỳ quý giá.
Cuối tuần thật “chill” bên gia đình, bạn bè và những trang sách hay, bạn nhé.
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên tích cực và giàu có hơn