BÓNG TỐI ĂN GIAN 1 INCH Ở PHÍA TRƯỚC

bóng tối phía trước

Hành trình vạn dặm nào cũng cần những bước nhỏ…bền bỉ

Viết trong một ngày ngập…sách và bản thảo…

#Nến_Nhật
#Book

P/S: Một cách làm hiệu quả là nghe nhạc Acoustic rồi làm “làm tình”…với sách là hiệu suất lên cao luôn