CHÀO MỪNG 1 NĂM THÀNH LẬP CỘNG ĐỒNG CHIẾN BINH 6x66ngaythuthach

CHÀO MỪNG 1 NĂM THÀNH LẬP CỘNG ĐỒNG CHIẾN BINH 6x66ngaythuthach

Chúng tôi đến cùng nhau vì niềm vui và sức khoẻ thể chất và tinh thần.

Chúng tôi đi với nhau bằng sự chân thành và sự hồn nhiên, đôi lúc như những đứa trẻ.

Chúng tôi sống với nhau với nhau bằng tất cả tấm lòng và sự đam mê.

Chúng tôi yêu thích chạy cùng nhau vì đó là lẽ sống.

Chúng tôi chạy vì cuộc sống này (thực sự) mến yêu!

We run for loving lives!

We are 6x66dayschallenge warriors.

#HappyLive
#ThaiPham
#6x66ngaythuthach

Chúa Nhật vui nhé anh em!