Chạy bộ là chiến thắng con quỷ yếu đuối của bản thân mình!

chạy bộ

chạy bộKhi bạn làm xong bài tập ĐỌC và Viết mỗi sáng thì sau đó bạn hãy “thưởng” cho bản thân một “món quà” là vài km chạy bộ.

Nên nhớ, tất cả những gì bạn cần trong cuộc sống này đã nằm sẵn trong bản thân bạn rồi.

Chạy bộ là chiến thắng con quỷ yếu đuối của bản thân mình. Thắng được nó, bạn có nhiều hơn mất.

Chạy là…sống!

Chào Hà Nội, tớ về với Sài Gòn đây.

#RunningonSat
#ThaiPhamHappyLive – https://thaipham.live
Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn