Chạy bộ là niềm vui

Chạy bộ là niềm vui

Chạy bộ là niềm vui.
Chạy bộ giúp kết nối bạn bè
Chạy bộ giúp rèn ý chí.
Never Quit! Không bỏ cuộc.

====

Cảm giác của 3 thanh niên liên tục được chấn thương viếng thăm rồi hồi phục với những bài chạy dài trở lại thật Yomost.
 
Các thanh niên sau một thời gian ưa chạy nhanh, ưa tempo, ưa interval, ưa đẩy nhịp tim,…đã biết khiêm tốn hơn với những bài nhẹ nhàng, chậm dãi và có thể giúp cơ thể hồi phục nhanh theo phương pháp chạy MAF
 
Chạy chậm lại, sống chậm lại, chấn thương sẽ free

Chúc các bạn một ngày Chủ Nhật vui
#GodBless
#SundayRun
#1percentclub

 

Có thể là hình ảnh về 4 ngườiCó thể là hình ảnh về 4 người và văn bảnCó thể là hình ảnh về 12 người

Có thể là hình ảnh về bản đồ, đồng hồ điện tử và văn bản cho biết 'Thai Pham 25 Jun @ 04:20 Running 34,16 Distance (km) 3:17:02 Time 2.376 Calories 5:46 Pace in/km) 14 TotalAscent(m) Ascent Crescent Mall PHU THUAN Maps 26° Slower Faster'