Check in ngày 48/66 ngày thử thách của tôi Và ngày 10/66 ngày của Max

Check in day 48/66 ngày thử thách

#66dayschallenge
#66ngaythuthach

“Tôi quan niệm một người thành công trong cuộc sống phải hội tụ đủ sáu yếu tố:

Thứ nhất là có sức khoẻ

Thứ hai, trí tuệ đầy đủ

Thứ ba, tinh thần mạnh mẽ

Thứ tư, tâm linh mình được thanh nhàn, êm ả, hoà hợp với vũ trụ, với đấng tối cao nào đó

Thứ năm, trả ơn xã hội bằng những đóng góp thiết thực

Sau cùng, có tài sản vật chất đầy đủ.

Thiếu bất cứ yếu tố nào trong sáu yếu tố này thì chưa phải toàn vẹn!”

– TS Alan Phan –

Đối với tôi, đấng tối cao của tôi là God – Thượng Đế!

Tôi hoà hợp và phụng sự cộng đồng vì sự giàu có của mọi người!

Còn bạn?

#Nice Saturday!

#ThaiPham

Tham gia thử thách 66 ngày cùng tôi và 1.500 anh em chiến binh khác ở đây nhé!