“Chỉ có 2 ngày quan trọng nhất cuộc đời này! Ngày bạn được sinh ra và ngày bạn biết tại sao mình lại sinh ra” – Mark Twain –

“Chỉ có 2 ngày quan trọng nhất cuộc đời này! Ngày bạn được sinh ra và ngày bạn biết tại sao mình lại sinh ra” - Mark Twain -

Cám ơn các bạn học viên Thiết Kế Cuộc Đời Thịnh Vượng HCM #1 đã củng cố thêm cho tôi lý do tại sao tôi lại được sinh ra đời!

P/S: Check in một tút tối muộn, Hẹn gặp lại ngày mai và hẹn Hà Nội 30/11-1/12!