Dự đoán thị trường bằng khái niệm “Phân tích tính hợp lý”

Dự đoán thị trường bằng khái niệm “Phân tích tính hợp lý”
Phân tích tính hợp lý (Rational Analysis – RA) là sự kết hợp giữa phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản trong một khuôn khổ tương đối.
Phân tích kỹ thuật: là quá trình nghiên cứu dữ liệu liên quan đến thị trường như một công cụ trợ giúp cho việc ra quyết định đầu tư.
Phân tích cơ bản: là quá trình nghiên cứu dữ liệu liên quan đến công ty như một công cụ trợ giúp cho việc ra quyết định đầu tư.
 
=> Phân tích tính hợp lý: là điểm kết nối giữa Phân tích kỹ thuật và Phân tích cơ bản.
 
Góc nhìn của phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản
 
Các nhà phân tích kỹ thuật tin rằng tất cả các thông tin hữu ích đã được đưa vào cấu trúc giá cả. Do đó, nguồn thông tin tốt nhất là quan sát chính cấu trúc giá cả.
Các nhà phân tích cơ bản thì ước tính giá trị của một cổ phiếu dựa trên các yếu tố kinh tế và nội tại công ty, đồng thời so sánh ước tính của họ với giá hiện tại trên thị trường. Nếu mức chênh lệch là đủ hấp dẫn, họ sẽ hành động.
 
Về bản chất, các nhà kỹ thuật tin rằng thị trường luôn đúng, trong khi các nhà phân tích cơ bản tin rằng phân tích của họ là đúng.
Mối tương quan
 
Điều quan trọng cần ghi nhớ là cổ phiếu không phải công ty và công ty không hoàn toàn là cổ phiếu. Mặc dù giữa một công ty và cổ phiếu của nó có mối quan hệ với nhau, nhưng mối liên kết giữa hai bên chủ yếu là về mặt tâm lý.
 
Ví dụ điển hình:
Giá cổ phiếu giảm có thể gây tổn hại cho công ty. Nếu những nhân viên chủ chốt có quyền chọn mua cổ phiếu thấy giá giảm mạnh, họ có thể đi nơi khác để tìm kiếm mức đãi ngộ tốt hơn. Hoặc thậm chí đáng nguyền rủa hơn, giá cổ phiếu giảm có thể ngăn một công ty nhận được nguồn tài chính cần thiết để tồn tại.
 
Kết luận:
Bất kể trường hợp nào xảy ra, những nhà đầu tư sử dụng Phân tích tính hợp lý đều có ưu thế hơn là chỉ nghiêng về một trong hai trường phái, vì họ hiểu cả cổ phiếu và công ty.
 
? Tìm hiểu chi tiết về chỉ báo này tại: