GIÀU THẾ NÀO MỚI ĐÚNG?

GIÀU THẾ NÀO MỚI ĐÚNG
Khi chúng ta coi tiền như một dòng chảy luôn di chuyển xuyên suốt cuộc sống của mình và thế giới, chúng ta sẽ nhận ra rằng thực ra tiền bạc không thuộc về bất cứ ai cả, hoặc chúng ta có thể nói nó rằng nó thuộc về tất cả mọi người.
Cơ hội và trách nhiệm của chúng ta là để cho nguồn tài nguyên này di chuyển khắp thế giới, phục vụ cho nhiều người nhất và cho những mục đích cao cả nhất.
Ở Haiti có một câu nói như thế này: “Nếu bạn nhận được một miếng bánh và ăn hết cả, bạn sẽ cảm thấy trống rỗng. Nếu bạn nhận được một miếng bánh và chia sẻ cho người khác một nửa, bạn sẽ cảm thấy vừa hạnh phúc vừa trọn vẹn”.
Những người hạnh phúc và vui vẻ nhất tôi biết là những người dùng các nguồn tài nguyên mình có – bao gồm cả tiền bạc – để phục vụ cho những quyết tâm cao nhất của họ.
Thế giới của họ là một thế giới mà trong đó, sự giàu có nằm trong việc chia sẻ những thứ họ có được, trao tặng và phân phát. Họ thể hiện bản thân một cách chân thực với số tiền mà họ đặt vào dòng chảy.
– Trích từ sách “Linh hồn của Tiền” –
P/S: Luôn nỗ lực bản thân, chia sẻ nhiều hơn và phục vụ với tất cả sức lực bạn nhé.
? Tìm mua sách nói “Linh hồn của tiền” tại đây: https://bit.ly/sach-noi-linh-hon-tien-TP