HAPPY MARATHON 7/6/2020 QUÁ TUYỆT VỜI LUÔN!

HAPPY MARATHON 7/6/2020 QUÁ TUYỆT VỜI LUÔN!

 HAPPY MARATHON 7/6/2020 QUÁ TUYỆT VỜI LUÔN!

HAPPY MARATHON 7/6/2020 QUÁ TUYỆT VỜI LUÔN!

HAPPY MARATHON 7/6/2020 QUÁ TUYỆT VỜI LUÔN!

HAPPY MARATHON 7/6/2020 QUÁ TUYỆT VỜI LUÔN!

HAPPY MARATHON 7/6/2020 QUÁ TUYỆT VỜI LUÔN!

HAPPY MARATHON 7/6/2020 QUÁ TUYỆT VỜI LUÔN!

HAPPY MARATHON 7/6/2020 QUÁ TUYỆT VỜI LUÔN!

HAPPY MARATHON 7/6/2020 QUÁ TUYỆT VỜI LUÔN!

HAPPY MARATHON 7/6/2020 QUÁ TUYỆT VỜI LUÔN!

HAPPY MARATHON 7/6/2020 QUÁ TUYỆT VỜI LUÔN!

HAPPY MARATHON 7/6/2020 QUÁ TUYỆT VỜI LUÔN!Tôi yêu tất cả các anh em trong cộng đồng !

Hoàn thành 21.1km

Cám ơn hơn 100 anh em đã tham gia nhiệt tình

Cám ơn những anh em ban tổ chức dễ thương và siêu chăm chỉ.

Cám ơn các bạn tình nguyện viên xuất sắc của cộng đồng

Và cám ơn nhà tài trợ Coca-Cola từ bạn của tôi Khang Nguyen

Hẹn nhau 10h30 có mặt ở Bến Nhà Rồng Offline nhé anh chị em !