Hậu trường của một buổi ghi hình! Mọi người thấy có lộn xộn không? hình ảnh gọn gàng khi lên hình đến từ sự lộn xộn này

Hậu trường của một buổi ghi hình! Mọi người thấy có lộn xộn không? hình ảnh gọn gàng khi lên hình đến từ sự lộn xộn này

Làm doanh nhân hay nhà đầu tư không đơn giản lắm đâu. Muốn đi ngược đám đông phải có dũng khí đi ngược, không chỉ là tuyên bố mà là hàng trăm, ngàn giờ lao động miệt mài.

Muốn được tự do thì đầu tiên là kỉ luật tự nguyện. Không ai ép nhưng vẫn phải có kỉ luật.

Kỉ luật tạo nên sức mạnh

Kỉ luật là tự do

Mà Business sẽ khác rất xa với Busyness đấy!

#ThaiPham
#Tự_do_và_kỉ_luật
#Thiết_kế_cuộc_đời_thịnh_vượng