HÃY HÀNH ĐỘNG… CHO MỤC TIÊU CỦA BẠN

HÃY HÀNH ĐỘNG... CHO MỤC TIÊU CỦA BẠN
Nếu bạn không thể bay, hãy chạy
Nếu bạn không thể chạy, hãy đi
Nếu bạn không thể đi, hãy bò
Nhưng làm gì đi nữa, bạn cũng phải tiếp tục tiến về phía trước
Cuộc sống là tấm gương của chính bạn. Nếu muốn làm gì, hãy nhấc mông lên và làm ngay!
Kiên trì, bền bỉ, hành động quyết liệt, rồi quả ngọt sẽ đến.
Gieo trồng hôm nay, ngày mai gặt hái.
Bạn xứng đáng với những điều tuyệt vời nhất!
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn
Có thể bạn quan tâm:
thiết kế cuộc đời thịnh vượng 2021