Hãy nhớ điều quan trọng. Cái khác biệt duy nhất của người thất bại và kẻ thành công là sự khác biệt trong những thói quen của họ

Hãy nhớ điều quan trọng. Cái khác biệt duy nhất của người thất bại và kẻ thành công là sự khác biệt trong những thói quen của họ - Thai Pham
Hãy nhớ điều quan trọng. Cái khác biệt duy nhất của người thất bại và kẻ thành công là sự khác biệt trong những thói quen của họ.
 
Những thói quen tốt là chìa khóa của mọi thành công.
 
Những thói quen xấu là cánh cửa đóng kín của thất bại.
 
Do đó, điều luật đầu tiên tôi phải nghiêm trọng thi hành trước mọi nguyên lý khác là: tôi sẽ tập những thói quen tốt và trở thành nô lệ của chúng.
 
 
Ngày hôm nay, nếu đã là một nô lệ, tôi sẽ là nô lệ của những thói quen tốt. Những thói quen xấu của ngày cũ phải được chôn vùi thật sâu và trên những luồng cây mới, những thói quen tốt sẽ nẩy mầm.
 
Tôi sẽ tập những thói quen tốt và trở thành nô lệ của chúng.
 
– Bí mật của Phan Thiên Ân –
 
 
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn