Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng của bạn

hãy sống như đây là ngày cuối cùng của bạn

Đừng sốt ruột với những điều, những thứ, những kết quả bạn mơ ước hay mong muốn!

Hãy trung thực với hoạt động hàng ngày bạn thực hiện để hướng tới giấc mơ!

Giấc mơ chỉ có thật khi bạn nỗ lực tìm kiếm giải pháp thực hiện!

Chúc bạn của tôi 1 ngày thứ 6 tốt lành!

#TGIF
#ThaiPham
#Thiết kế cuộc đời thịnh vượng: https://thaipham.live/thiet-ke-cuoc-doi/