Hãy yên nghĩ nhé “đại ca” Tony Hsieh – Người Tỉ phú bán giày!

Hãy yên nghĩ nhé “đại ca” Tony Hsieh - Người Tỉ phú bán giày!
Một ngày buồn với giới doanh nhân, một biểu tượng của “xây dựng doanh nghiệp và văn hoá doanh nghiệp, trải nghiệm khách hàng”
Hãy yên nghĩ nhé “đại ca” Tony Hsieh – Người Tỉ phú bán giày!
R.I.P