HOÁ RA CEO CỦA MỸ CŨNG RẤT “KHÔN VẶT”.

HOÁ RA CEO CỦA MỸ CŨNG RẤT “KHÔN VẶT”

HOÁ RA CEO CỦA MỸ CŨNG RẤT “KHÔN VẶT”.

Đại khái bác CEO chỉ đạo ra tin Vắc xin, rồi chính bác CEO bán luôn 60% số cổ phiếu giá cao của Pfizer! Giá hôm công bố của Pfizer stock tăng 15% và tài sản của bác CEO cũng lên 15%.
Tưởng CEO Mỹ như thế nào chứ thế này thì sách Management của Mỹ dạy là integrity quá tệ!
Mỹ dạo này nhiều doanh nhân bá thật sự.
Đủ biết tin Vắc xin hiệu quả như thế nào! Nếu nó hiệu quả, và nó cứu nhân loại luôn thì cổ phiếu của Pfizer phải tăng vài chục phần trăm nữa chứ?
P/S: 2021 cuối năm FDA mới approve đấy.
Nhìn đồ thị phát gớm ;))