“Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình”

“Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình”

Ngồi trên xe tư duy mãi về gói cứu trợ kinh tế số #2 của Mỹ và của Việt Nam; về Vàng, về tài chính, về kinh doanh và cả về sức khoẻ…

Rampant thoughts and need some clear cuts.

Mà tốt nhất tư duy lòng vòng thì ngồi một lúc ngủ đợi đến địa điểm cần đến.

Kinh tế khó, bump and hump thì thắt chặt dây an toàn và vững vàng tiến lên!

Tèn ten, chào tuần mới!

#ThaiPham
#Chao_tuan_moi