HÔM NAY TÔI SẼ GIA TĂNG GIÁ TRỊ CON NGƯỜI TÔI GẤP 3 LẦN

HÔM NAY TÔI SẼ GIA TĂNG GIÁ TRỊ CON NGƯỜI TÔI GẤP 3 LẦN
“Hôm nay, tôi sẽ gia tăng giá trị của con người tôi gấp trăm lần.
Và tôi sẽ làm sao để đạt được ý nguyện này? Trước hết, tôi sẽ đặt cho tôi những mục tiêu phải đạt trong môt ngày, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và cả một đời. Giống như hạt mưa phải tươi mát để hạt giống nẩy mầm, tôi phải có mục tiêu định sẵn trước khi đời tôi bắt đầu tăng trưởng. Khi đặt ra những mục tiêu, tôi sẽ lấy những thành quả tốt đẹp nhất từ quá khứ làm tiêu chuẩn, rồi nhân nó lên cả trăm lần. Cái mục tiêu này sẽ trở thành tiêu chuẩn của đời tôi trong tương lai.”
– Bí mật của Phan Thiên Ân –
Check in ngày B49/6x66dayschallenge – bình thường mới!
bo-sach-nang-cap-ban-than-kien-tao-hanh-phuc