HÔM NAY TÔI SẼ NỖ LỰC HẾT MÌNH

hôm nay tôi sẽ nỗ lực
Tôi sinh ra không do một tình cờ hay tai nạn.
Tôi được đặt để trong đời này vì tôi có một nhiệm vụ. Nhiệm vụ đó là tăng trưởng thành một ngọn núi cao, không phải để thu gọn lại thành một hạt cát.
Kể từ nay, tôi sẽ tận dụng mọi cố gắng để trở thành một ngọn núi cao nhất, và tôi sẽ áp dụng mọi tiềm năng trong tôi mỗi ngày mỗi giờ phút.
-Trích tờ kinh số 4, Bí mật của Phan Thiên Ân-