Khai giảng khoá KUNGFU CHỨNG KHOÁN LỚP 12!

Khai giảng khoá KUNGFU CHỨNG KHOÁN LỚP 12!
Khai giảng khoá KUNGFU CHỨNG KHOÁN LỚP 12 trong sự hồi hộp với bầu cử Mỹ.
Hope for the best, prepare for the worst.
Cầu cho “anh giai” ông Trùm được an lành ở tất cả các bang chiến địa.
Bầu cử Mỹ còn dài…mới kết!