Khi bạn chưa làm (tập luyện) buổi sáng thì bạn hãy làm buổi tối!

Bạn làm gì trong ngày không quan trọng! Bạn mệt, bạn bận, bạn có một tá thứ phải làm?…Không quan trọng!

Quan trọng bạn phải GIỮ LỜI HỨA!

Với ai?

Với CHÍNH MÌNH!

Lời hứa cá nhân với CHÍNH MÌNH là QUAN TRỌNG BẬC NHẤT!

Welcome to Halong city bạn hữu!

#HaLongRunbyNight
#KeepPromise
#Giữ lời hứa với chính mình
#ThaiPhamHappyLive – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn!