KHOẢNH KHẮC 60.000.000 VIEWS VỀ TÀI CHÍNH TRÊN KÊNH THÁI PHẠM

KHOẢNH KHẮC 60.000.000 VIEWS VỀ TÀI CHÍNH TRÊN KÊNH THÁI PHẠM
60 triệu lượt views về tài chính trên kênh. Một sự thành công nho nhỏ làm tôi vô cùng ngạc nhiên sau 3.5 năm khởi nghiệp.
Tận hưởng mọi khoảnh khắc và cứ tiến lên vậy!