KHÔNG THỂ THAY THẾ

KHÔNG THỂ THAY THẾ
Chúng giúp ta hiểu rằng mình chỉ là một mắc xích nhỏ trong phức tạp của đời sống thực ngoài kia, không gì quan trọng với vận hành của thế giới. Ông Eisenberg, người sếp Do Thái đầu tiên của tôi đã cười khi tôi lo ngại sự nghỉ việc của một ông Tổng Quản Lý nhà máy sẽ làm công ty suy sụp, vì tôi nghĩ ông này “không thể thay thế” (irreplaceable) được. Ông nói một câu tôi không bao giờ quên, “Có rất nhiều người không thể thay thế được đang nằm ngoài nghĩa địa.”
🎯 Trích từ sách Góc nhìn Alan – Những bài chưa xuất bản:

Tủ sách Khởi sự – Khởi nghiệp – Làm giàu

Xem ngay