LUÔN SÁNG TẠO

LUÔN SÁNG TẠO

Nếu cuộc đời của tôi chưa hoàn hảo thì tôi muốn thiết kế lại nó, thiết kế một cuộc đời thịnh vượng mà tôi mơ ước. Và tôi sẽ không thể làm được điều này, nếu thiếu đi tính sáng tạo.

(*) Bài viết được trích từ sách Thiết Kế Cuộc Đời Thịnh Vượng – Chiến lược làm chủ vận mệnh hoàn hảo, xem thêm thông tin sách tại đây:

Sách Thiết kế cuộc đời thịnh vượng

 

P/s: Bạn có nghĩ như tôi? ?
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn