Meet up cộng đồng Happy Live – Đầu tư và thịnh vượng cho cơ hội đầu tư cuối năm 2019 và đầu năm 2020 đã chuẩn bị bắt đầu tại Sài Gòn

Meet up cộng đồng Happy Live - Đầu tư và thịnh vượng cho cơ hội đầu tư cuối năm 2019 và đầu năm 2020 đã chuẩn bị bắt đầu tại Sài Gòn

Meet up cộng đồng Happy Live - Đầu tư và thịnh vượng cho cơ hội đầu tư cuối năm 2019 và đầu năm 2020 đã chuẩn bị bắt đầu tại Sài Gòn

Meet up cộng đồng Happy Live - Đầu tư và thịnh vượng cho cơ hội đầu tư cuối năm 2019 và đầu năm 2020 đã chuẩn bị bắt đầu tại Sài GònFull…chỗ; nhiều bạn muốn đăng kí nhưng k còn.

Tôi xin lỗi vì venue chỗ ngồi hơi ít so với nhu cầu cao gấp đôi của toàn bộ các bạn ?! Lần sau sẽ là Venue – địa điểm rộng hơn nhiều.

Không khí nóng lên ở Sài Gòn rồi…

Hẹn gặp lại các bạn Hà Nội ngày 6/12/2019 nhé! Còn có 30 chỗ nữa thôi cũng full nên các bạn ở miền bắc và Hà Nội đăng kí nhanh tay.

Chúc cả nhà một buổi sáng thứ 7 tràn năng lượng!

#ThaiPhamOfficialVN
#MeetupHappyLive2019

P/S: Sáng thứ 7, anh em đi chơi ? chúng tôi đi mần..