MỞ BÁN SÁCH: KỸ THUẬT GIAO DỊCH NÂNG CAO ĐỂ KIẾM TIỀN HÀNG NGÀY TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

MỞ BÁN SÁCH: KỸ THUẬT GIAO DỊCH NÂNG CAO ĐỂ KIẾM TIỀN HÀNG NGÀY TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
? ?? CHÍNH THỨC MỞ BÁN:
KỸ THUẬT GIAO DỊCH NÂNG CAO ĐỂ KIẾM TIỀN HÀNG NGÀY TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
? NẾU BẠN LÀ NHÀ ĐẦU TƯ:
– Từng đọc quyển Kỹ thuật giao dịch để kiếm tiền hàng ngày trên thị trường chứng khoán muốn ôn tập và học thêm các chiến lược nâng cao.
– Chọn giao dịch trong ngày là một nghề nghiêm túc và muốn theo đuổi.
– Đã giao dịch trên thị trường một khoản thời gian và cần những chiến lược nâng cao hơn.
– Cần kế hoạch chi tiết kiểm soát giao dịch (quản lý vốn, quản lý cảm xúc).
MỞ BÁN SÁCH: KỸ THUẬT GIAO DỊCH NÂNG CAO ĐỂ KIẾM TIỀN HÀNG NGÀY TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
? Thì KỸ THUẬT GIAO DỊCH NÂNG CAO ĐỂ KIẾM TIỀN HÀNG NGÀY TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN là quyển sách bạn không thể bỏ qua.
Cuốn sách được xem như một BẢN NÂNG CẤP, một “bài đánh giá” sâu rộng về các chiến lược giao dịch đã được chứng minh. Tất cả đều được minh họa bằng các ví dụ thực tế từ chính “case-study” giao dịch của tác giả.
? NHỮNG BÀI HỌC ĐẮT GIÁ BẠN CÓ THỂ TÌM ĐƯỢC Ở CUỐN SÁCH NÀY:
– Làm thế nào để bắt đầu giao dịch trong ngày với tư cách là một doanh nghiệp.
– Làm thế nào để giao dịch cổ phiếu hàng ngày, không “đánh bạc” trên chúng.
– Cách chọn nhà môi giới truy cập trực tiếp, các công cụ và nền tảng giao dịch.
– Cách lập kế hoạch chiến lược giao dịch quan trọng trong ngày.
– Cách thực hiện chi tiết từng chiến lược giao dịch: vào, thoát, cắt lỗ.
– Cách quản lý kế hoạch giao dịch.
? Tìm hiểu thêm thông tin về sách tại: