Mỗi cố gắng trong ngày của tôi là một vết chém lên cây cổ thụ.

Mỗi cố gắng trong ngày của tôi là một vết chém lên cây cổ thụ.
ỗi cố gắng trong ngày của tôi là một vết chém lên cây cổ thụ.
Vết chém đầu sẽ không suy suyễn một chút gì, và vết chém thứ hai, thứ ba cũng vậy.
Mỗi một vết chém coi rất tầm thường, như không ảnh hưởng gì đến cây cổ thụ.
Nhưng lần lượt rồi lần lượt, ngày qua ngày, cây cổ thụ sẽ gục ngã.
Mỗi cố gắng trong ngày của tôi cũng vậy ?
Tìm đọc Bí mật của Phan Thiên Ân tại đây: http://bit.ly/bi-mat-cua-phan-thien-an-tiki-happy-live
Hoặc bạn có thể ? nghe cuốn sách này miễn phí trên ứng dụng Happy Station