Môi trường thay đổi bạn hay bạn sẽ thay đổi môi trường xung quanh mình?

Thay đổi môi trường xung quanh

#Day 925

1) MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH SẼ THAY ĐỔI CON NGƯỜI BẠN?

HAY…

2) BẠN CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH?

Với 2 câu hỏi này: Thông thường ai cũng tin rằng mình có thể sử dụng sức mạnh lý trí của bản thân để nâng bản thân lên khỏi môi trường xung quanh. Nhưng họ thực sự đã lầm: họ sẽ dần nhận ra, sức mạnh của môi trường lớn hơn nhiều lần lý trí của chúng ta.

Vì vậy, hãy kết giao với những người mà bạn muốn trở thành hoặc học điều gì đó tốt ở họ.

Vì bạn là bình quân của 5 người bạn gẫn gũi nhất!

#Một ngày tốt lành và may mắn nhé các bạn hữu!

P/S: 30 phút chạy bộ mỗi ngày + rất vui vì có một đứa em nó cũng chạy bộ và “khai báo” :)).