“Nếu bạn muốn đạt thành công lớn, quy tắc đầu tiên và quan trọng nhất là đừng bao giờ nói dối bản thân mình”

“Nếu bạn muốn đạt thành công lớn, quy tắc đầu tiên và quan trọng nhất là đừng bao giờ nói dối bản thân mình”

#Paulo Coelho #Thiết Kế cuộc đời thịnh vượng Book!

Đừng vì bất cứ áp lực gì hay thành tích nhất thời mà nói dối chính mình nhé!

Nói dối với người khác đã tệ một, thì nói dối bản thân mình tệ 10 lần.

Nice eve mọi người

#ThaiPham