Ngày hôm nay bạn sẽ làm gì?

Ngày hôm nay bạn sống như thế nào?

“Mỗi sáng ở châu Phi, một con linh dương thức dậy. Nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn cả con sư tử nhanh nhất nếu không nó sẽ bị giết.

Mỗi sáng một con sư tử thức dậy.Nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn con linh dương chậm nhất hoặc nó sẽ bị chết đói.

Điều quan trọng không phải việc bạn là sư tử hay linh dương. Khi mặt trời mọc,bạn nên bắt đầu chạy.”

– Ngạn ngữ châu Phi –

NGÀY HÔM NAY, Bạn phải SỐNG!

Bạn phải chạy và bạn phải làm việc.

Nhấc mông lên và làm nhé các bạn!

#Thaipham
#Nhấc_mông_lên_làm_đi