NGHỊCH CẢNH TẠO NÊN CON NGƯỜI PHI THƯỜNG

NGHỊCH CẢNH TẠO NÊN CON NGƯỜI PHI THƯỜNG
Nghịch cảnh sẽ tạo nên con người phi thường. Nếu tất cả mọi người đều thành công trong một môi trường tốt thì đó là điều bình thường, chỉ đến khi biến cố xảy ra, ai là người trụ lại cuối cùng mới là người có bản lĩnh.
Tôi hy vọng rằng bạn chính là người đang nỗ lực cho mục tiêu của mình.
Chính ý chí bên trong con người bạn mới quyết định sự thành công của bạn trong mọi hoàn cảnh chứ không phải các tác nhân bên ngoài. Sẽ có lúc bạn cảm thấy vô cùng mệt mỏi và mất định hướng, sẽ có lúc bạn hoàng mang và bắt đầu hoài nghi bản thân mình.
Hãy đứng dậy, hãy phá tan mọi hoài nghi bằng cách hành động và tiến tới còn hơn là ngồi im một chỗ và không đi đến đâu.
Hãy tìm cho mình một người bạn đồng hành, một người thầy để cùng mình đi trên con đường dài.
Khi người học trò sẵn sàng, người thầy sẽ xuất hiện, khi một người tiếp tục tin vào điều mình làm, nó sẽ giúp người đó có một nguồn năng lượng để hoàn thiện được mục tiêu.
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn
Có thể bạn quan tâm:
thiết kế cuộc đời thịnh vượng 2021