NHỮNG MỐI QUAN HỆ CHẤT LƯỢNG

NHỮNG MỐI QUAN HỆ CHẤT LƯỢNG
NHỮNG MỐI QUAN HỆ CHẤT LƯỢNG sẽ ngày càng mạnh mẽ và bền chặt bởi sự cho đi vô điều kiện và sự sảng khoái, hào phóng của bạn!
Cách kết nối tốt nhất trong cuộc sống chính là Cho đi trong các mối quan hệ!
Cho thật nhiều! Đừng mong nhận!
Người giàu nhất không phải là người nhận lại nhiều giá trị mà là người cho đi không toan tính.
Đơn giản là: “Không có hạnh phúc trong việc sở hữu hay đón nhận, chỉ có hạnh phúc khi cho đi.
There is no happiness in having or in getting, but only in giving.”
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn
? Tìm hiểu thêm Siêu Cò – Cách thức biến Quan hệ thành Tiền tệ tại: