QUY LUẬT 10.000 GIỜ

QUY LUẬT 10.000 GIỜ - Thai Pham
Có một quy luật gọi là quy luật 10.000 giờ. Không ngừng học hỏi, ứng dụng và đầu tư thời gian rèn luyện cho lĩnh vực bạn quan tâm, bạn sẽ trở thành một bậc thầy trong lĩnh vực đó.
 
Bạn muốn trở thành một bậc thầy về kinh doanh, đầu tư, marketing,… Thì bạn buộc phải tìm hiểu mọi thứ trong lĩnh vực đó: đọc sách, xem các video, theo học những khóa học, tìm kiếm người hướng dẫn,…
 
Không có điều gì là dễ dàng trên đời này cả, không ai sinh ra có thể thành thạo hết tất cả những việc trong lĩnh vực yêu thích của họ, tất cả đều phải đánh đổi bằng nỗ lực, quyết tâm bền bỉ không mệt mỏi.
 
Đừng trông chờ người khác giúp đỡ trong khi bạn thì chẳng có nỗ lực gì!
 
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên tích cực và giàu có hơn