RÈN LUYỆN TỪ GỐC RỄ THÌ CÀNH LÁ MỚI ĐƠM HOA

RÈN LUYỆN TỪ GỐC RỄ THÌ CÀNH LÁ MỚI ĐƠM HOA
“Sự giàu có bắt nguồn từ cách nghĩ. Người không thể làm giàu là những người bị hạn chế trong tư duy. Còn với những người giàu nhất, niềm tin sẽ giúp xóa bỏ tất cả những giới hạn”
– Napoleon Hill –
? Đặt mua quyển sách 396 lời khuyên đắt giá về đầu tư: