Sống là để thay đổi được cuộc sống của người khác!

Sống là để thay đổi được cuộc sống của người khác!

Sống là để thay đổi được cuộc sống của người khác!Dù đó là huấn luyện, làm sách, video hay nói chuyện coaching, mentoring…tất cả không quan trọng.

Quan trọng là KẾT QUẢ, quan trọng là SỰ CẢI THIỆN tốt hơn 1% mỗi ngày!

Chào mừng em Chương Nguyễn đến với câu lạc bộ 1% Better Everyday!

Welcome to 1% Club Việt Nam (The Elite edition)

#ThaiPham
#Mục tiêu sống là thay đổi cuộc sống
#Nghệ_thuật_sống_là_nghệ_thuật_cho_đi