SỰ TÁN THƯỞNG LÀ CHẤT BỔ CHO THÓI QUEN

SỰ TÁN THƯỞNG LÀ CHẤT BỔ CHO THÓI QUEN
Một điều quan trọng cần nhớ là sự tán thưởng là chất bổ cho thói quen. Mỗi sự tán thưởng riêng lẻ giúp bén rễ một thói quen cụ thể, nhưng sự tán thưởng cộng gộp theo thời gian mới là chất bổ tốt cho cả khu vườn thói quen.
? Thói quen tí hon, tiềm năng khổng lồ: https://bit.ly/tiny-habits-tiki

Có thể bạn quan tâm: TINY HABITS: THÓI QUEN TÍ HON – TIỀM NĂNG KHỔNG LỒ

ĐẶT NGAY